План роботи Ради профілактики правопорушень

в Академічному ліцеї №2 Обухівської міської ради Київської області

2020-2021 н.р.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ
1 Вивчити рівень житлово-побутових умов та емоційно-психологічні сфери родин учнів. До 21.09.. Класні керівники, практ. психолог
2 Поставити на облік учнів, схильних до правопорушень, учнів, які потребують корекції поведінки, учнів із сімей соціального ризику До 10.09. класні керівники, практ. психолог
3 Завести на кожного з вищевказаних учнів психолого-педагогічні картки та вести за ними спостереження До 25.09.2020 р. (спостереження – упродовж року) практ. психолог
4 Проводити години спілкування, години довіри на тему «Твоє життя – твій вибір» Упродовж року практ. психолог, класні керівники
5 Спланувати й провести Тиждень правових знань До 30.11.. вч.правознавства ; класні керівники
6 Вивчати особливості середовища, у якому виховуються учні які опинилися у СЖО Упродовж року практ. психолог, класні керівники
7 Повідомляти службу у справах дітей про дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах: проживають у сім'ях, де існує загроза вчинення насильства над ними, батьки яких ухиляються від належного виконання своїх обов'язків щодо виховання, не створили умов для гармонійного розвитку дітей Упродовж року ЗД з ВР, практ. психолог
8 Опрацьовувати питання превентивного виховання учнів на засіданнях Ради профілактики Упродовж року Класні керівники, ЗД з ВР
9 Залучати до роботи з учнями «групи ризику» психологічну службу та працівників правоохоронних органів У разі необхідності практ. психолог
10 Залучати учнів «групи ризику» до гурткової роботи, до участі в конкурсах, турнірах, спортивних змаганнях Упродовж року керівники гуртків, педагог-організатор, класні керівники
11 Проводити операції-рейди: «Урок», «Дискотека», «Перерва», «Запізнення» з метою покращення успішності та дисципліни учнів Упродовж року Адміністрація, класні керівники
12 Включати питання на право-виховну тему в порядок денний батьківських зборів Упродовж року Класні керівники
13 Провести психолого-педагогічний консиліум із метою виявлення причин поганої дисципліни окремих учнів Двічі на рік практ.психолог
14 Заслуховувати на нарадах, педрадах та методичному об’єднанні класних керівників питання щодо організації роботи з превентивного виховання Відповідно до плану класні керівники, голова ЛМО кл. керів.
15 Забезпечити безперервну співпрацю суб’єктів НВП та представників правоохоронних органів Упродовж року Адміністрація
16 Скласти соціальні паспорти ліцею та класів До 18.09. практ. психолог, класні керівники
17 Провести моніторинг соціальної адаптації учнів ліцею та рівня їхньої вихованості Упродовж року практ. психолог
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
18 Забезпечення роботи щодо збору, узагальнення та систематизації матеріалів із навчання та виховання важковиховуваних учнів Упродовж року Класні керівники
19 Розробка рекомендацій для вчителів, класних керівників, щодо профілактичної роботи з учнями До 18.09.. практ. психолог
20 Удосконалення діагностичного інструментарію щодо визначення соціального оточення учнів, класів, класних колективів Упродовж року практ. психолог
21 Спрямувати роботу батьківського лекторію на вивчення проблем зі здійснення превентивного виховання в сім’ї з метою надання кваліфікованої психологічної допомоги Упродовж року Адміністрація; практ. психолог, класні керівники
ЗАХОДИ ЩОДО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
22 Провести аналіз умов проживання в сім’ях опікунів До 21.10.2020р., до 10.02.2021 р. практ. психолог, класні керівники
23 Провести поглиблений медичнийогляд дітей, позбавлених батьківської опіки вересень медсестра
24 Провести діагностику негативно-емоційного стану дитини До 30.09. практ. психолог
25 Залучати до участі в конкурсах, турнірах, спортивних змаганнях Упродовж року вч. фіз.культури, педагог-організ., класні керівники
УПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
26 Формувати вміння й навички реалізації здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я шляхом проведення превентивної роботи в класах, ліцеї. Упродовж року Класні керівники,
27 Провести медичне обстеження учнів Відповідно до графіка Дитяча поліклініка
28 Контролювати та аналізувати стан здоров'я ліцеїстів Відповідно до графіка Адміністрація ліцею;
29 Використовувати у виховній роботі активні методи з питань профілактики ВІЛ-СНІДу Упродовж року Педколектив ліцею
30 Формувати усвідомлення учнями власних пріоритетних цінностей, необхідних для повноцінного життя Упродовж року Класні керівники, вчителі-предметники
31 Організовувати зустрічі учнів із лікарями ЦРЛ,працівниками «Червоного хреста» Упродовж року ЗД з ВР
32 Залучати учнів до участі в роботі спортивних секцій ліцею Упродовж року Класні керівники, вч. фіз.культури
33 Активізувати просвітницьку роботу з батьками щодо попередження шкідливих звичок дітей Упродовж року Класні керівники
34 Проводити Тижні БЖ Відповідно до графіка класні керівники, педагог-організатор
ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЗАПОБІГАННЯ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ СЕРЕД ДІТЕЙ, ЗАХИСТ ЇХНІХ ПРАВ
35 Провести оцінку учнями рівня своїх знань про права дитини До 22.12. Класні керівники
36 Спланувати роботу з ознайомлення учнів з основними положеннями Конвенціїї ООН про права дитини, законодавчих актів України, де закріплюється їхнє правове становище Упродовж року Класні керівники
37 Надавати інформацію про види відповідальності підлітків за протиправні дії Упродовж року Класні керівники
38 Орієнтувати учнів, куди й до кого звертатися, якщо порушуються їхні права Упродовж року Класні керівники
39 Скласти індивідуальні плани роботи з учнями, які знаходяться на внутрішкільному обліку До 22.09 Класні керівники; практ. психолог
40 Проводити щотижня апаратні наради, на яких розглядати причини пропусків занять учнями та дисциплінарних порушень Щотижня Адміністрація ліцею
ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД ФІЗИЧНОГО Й ПСИХІЧНОГО НАСИЛЬСТВА
41 Проводити заходи щодо виявлення ознак вживання учнями алкоголю, тютюну, наркотиків та провести відповідні профілактичні заходи Упродовж року Класні керівники
42 Проводити індивідуальну роботу з дітьми з неблагополучних сімей Упродовж року Класні керівники; практ. психолог
43 Здійснювати контроль щодо виявлення й поширення фактів жорстокого поводження з дітьми Упродовж року Адміністрація, класні керівники
СПІВПРАЦЯ З РОДИНОЮ
Залучення сім’ї й громадськості до педагогічного процесу
44 Організувати роботу батьківського лекторію на засіданнях голів батьківського комітету школи Відповідно до дати проведення засідань Адміністрація, класні керівники
45 Провести загальноліцейні батьківські збори листопад квітень Адміністрація ліцею
46 Організувати спільну діяльність ліцею і сім’ї з учнями, що потребують особливої уваги Упродовж року Адміністрація ліцею, класні керівники
47 Залучати батьків до участі в загальноліцейних, класних позаурочних заходах Упродовж року Адміністрація ліцею, класні керівники
48 Проведення рейдів спільно з батьківськими комітетами класів з метою перевірки проведення дозвілля підлітками. Упродовж року Класні керівники, батьківський комітет класів
Директор Ліцею С.В.Шаповал
Кiлькiсть переглядiв: 47