Указ Президента України wym-1506101914132

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки

З метою виховання громадянина-патріота України, утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань Українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України як з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою агресією, а також визначення ефективних механізмів системної взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства у питаннях національно-патріотичного виховання постановляю:

1. ЗатвердитиСтратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки(додається).

2. Кабінету Міністрів України:

1) розробити за участю представників державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства, провідних вітчизняних учених та затвердити:

у двомісячний строк - план дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки;

до 31 грудня 2015 року - державну цільову програму з національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки;

2) забезпечувати щороку підготовку та оприлюднення до 14 жовтня звіту про виконання у поточному році плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки;

3) опрацювати питання стосовно визначення центрального органу виконавчої влади з виконання функцій щодо координації заходів, здійснюваних органами виконавчої влади з національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям активізувати на відповідній території роботу з національно-патріотичного виховання дітей та молоді, створивши для цього, зокрема, координаційні центри як допоміжні органи та залучивши до їх діяльності представників громадськості.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ13 жовтня 2015 року№ 580/2015

Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю та модернізації навчально-виховного процесу.

Ідеалом виховання виступає різнобічне та гармонійно розвинений національне свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення.

Головною домінантою національно-патріотичного виховання молоді є формування у особистості ціннісного ставлення до навколишнього дійсності та самої себе, активної за формою та моральної, за змістом, життєвої позиції.

Шляхи реалізації концепції національно-патріотичноговиховання молоді:

  • Розроблення та удосконалення нормативно-правової бази патріотичного виховання молоді​
  • Інформаційне забезпечення національно-патріотичного виховання молоді
  • Співпраця з органамидержавної влади,органамимісцевого самоврядування та з громадськими об'єднаннями
  • Посилення ролі родини у процесі національно-патріотичного виховання молоді
  • Формування науково-теоретичних і методичних засад національно-патріотичного виховання молоді

Патріотичне виховання- планомірна виховна діяльність, спрямована на формування у вихованців почуття патріотизму, тобто доброго відношення до батьківщини та до представників спільних культури або країни. Таке виховання включатиме розвиток любові до батьківщини, національної самосвідомості й гідності; дбайливе ставлення до рідної мови, культури, традицій; відповідальність за природу рідної країни; потребу зробити свій внесок у долю батьківщини; інтерес до міжнаціонального спілкування; прагнення праці на благо рідної країни, її народу. Має застосовування як у сім'ї та школі, так і в державних і громадських організаціях, засновуючись на впевненості в майбутньому. Патріотизм(від грецького “патріс”) – це любов до Батьківщини, відданість Вітчизні, народу. Але в умовах українських реалій, коли багато речей викликають у суспільстві негативне ставлення, виховувати справжніх патріотів дуже складно. Чи є сьогодні альтернатива патріотизму? Мабуть, ні. І якщо в суспільстві буде панувати нігілізм, нехтування долею рідної країни, це призведе до бездержавності і ще гіршого життя...

Для педагогічного колективу нашої школи патріотичний напрямок роботи був і залишається пріоритетним. Формування громадянина - патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, виховання громадян, які здатні побудувати громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися демократія, толерантність та повага до прав що в моєму класі, школі, місті, країні все мене стосується, все залежить від мене.

Патріотизм у сучасному розумінні – це відчуття того, що набуває сьогодні особливого значення. Головною запорукою процвітання держави є національно-патріотичне виховання молоді, частина якої щороку поповнює лави державних службовців. Адже саме вони вносять свої корективи в закони, суспільне життя, етико-моральні засади. Щоб ці реформи не призводили до краху, національно-патріотичне виховання повинно супроводжувати молодь впродовж всього їхнього шкільного й студентського життя.
Враховуючи те, що на даному етапі наша країна знаходиться на зламі двох систем управління державою, капіталістичної та соціалістичної, деформувався процес виховання. Старі соціалістичні методи виховання, які ґрунтувались на комуністичній ідеології (де головним була не людина як особистість, а людина як ланка суспільства), втратили свою актуальність, а нова система виховання ще не сформована.
Результатом цієї невизначеності є те, що сучасна молодь залишається сам на сам зі своїми проблемами, не має соціальної підтримки й не може визначитись в різноманітних політичних, соціальних, економічних, морально-етичних напрямах. Це призвело до того, що збільшилась кількість бездомних, нікотино- та наркозалежних дітей. Також збільшилась кількість злочинів, скоєних особами до 18 років. Щоб змінити становище на краще, нам необхідно зрозуміти, що не можна за короткий період часу змінити молодь, не змінивши суспільство. Ось чому, стрижнем усієї системи виховання в Українi повинна бути національна ідея, яка відіграє роль об'єднуючогo, консолідуючого фактора у суспільному розвиткові, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Національний xapaктep виховання полягає у формуванні молодої людини як громадянина України, незалежно від її етнічної приналежності.

Прикладом такої діяльності в нашій школі є Дух національної ідеї, який панує тут ще з заснування.

Особливу відповідальність за виховання молодого покоління беруть на себе вчителі школи. Вони мають нести позитивну інформацію, яка створювала б позитивний настрій, віру в світле майбутнє і впевненість в завтрашньому дні, а також популяризацію української мови, як єдиної державної. Без мови немає нації, без нації немає держави.Тому під час організації заходів, що спямовані на національно-патріотичне виховання, наша школаактивно протидієфактам, що фальсифікують історію України та її сьогодення, не допускаєматеріали, які паплюжать честь і гідність держави та її символів. Не допускаютьпропаганди культу насильства, жорстокості і бездуховності, поширення матеріалів, що підривають суспільну мораль, підтримуютьукраїномовні молодіжні друковані засоби масової інформації,відео-роботи.

Важливим чинником формування свідомості підлітків є сім`я, адже саме вона є прикладом для наслідування.Родина є основою держави. Родина, рід, родовід, народ ¬такий шлях розвитку кожної людини, формування її національної свідомості й громадянської зрілості. Родинне виховання - це природна і постійно діюча ланка виховання, що обумовлює розвиток людини на всіх стадіях її життя. Саме тому педагогічний колектив тісно співпрацює з батьківськими комітетами та проводить родинні виховні заходи.

Також у школі проводяться різноманітні виховні заходи, які сприяють національно-патріотичному вихованню.Саме такими маленькими й неординарними акціями та подіямимолодь виховується, й одночасно розважається не завдаючи шкоди ні собі, ні суспільству.

В нашій школі шанують традиції та звичаї українського народу, виховуючи в дітях доброту, щирість, радість та гордість за інших йза себе, розуміння, турботливість, відповідальність, вдячністьта ін. гарні якості. Пам’ятати історію свого роду та цінувати її.

На цих прикладах видно, що при бажанні й нестандартному підході можна з мінімальними фінансовими затратами досягти непоганих результатів.

Кiлькiсть переглядiв: 426