Бібліотекар ліцею №2 - Лиса Віра Михайлівна.

Бібліотека — одна з найважливіших ділянок роботи. Вона допомагає реалізувати єдину для ліцею державну програму національної освіти і виховання дітей, вирішує це завдання своїми методами і засобами у загальному плані навчально-виховного процесу ліцею і разом з педагогічним колективом.

Успішна реалізація цієї мети можлива лише за умови грамотного планування всієї діяльності бібліотеки.

Планування роботи бібліотеки є складовою частиною планування ліцею. При складан­ні плану доцільно враховувати Закони України «Про освіту», «Про бібліотеку і бібліо­течну справу», «Положення про бібліотеку середнього загально­освітнього закладу ».

Вагоме місце в роботі бібліотеки належить популяризації літератури та залучення учнів до читання.З цією метою проводяться вікторини, конкурси, мандрівки по сторінках улюблених книг.

З метою виховання бережливого ставлення до підручників, формування інформаційної та бібліотечно-бібліографічної грамотності, культури читання учнів проводяться бібліотечні уроки та екскурсії до бібліотеки «Вчимося бути бережливими», «Структура книги», «Як працювати з навчальною книгою».

Робота нашої біблі­отеки включає в себе:

• організацію інформаційної діяльності;

•формування, використання та збереження книжкового фонду;

•організацію обслуговування читачів, залучення до система­тичного читання, популяризаціюбібліотеки;

•інформаційну та довідково-бібліографічнуроботу;

•роботу з підручниками;

•робот уз батьками та педаго­гічним колективом.

Обслуговування читачів включає в себе:

1. Організація інформаційної діяльності зі спрямування націо­нального самоусвідомлення і ду­ховного становлення учнів — ко­ристувачів бібліотеки.

2. Залучення нових читачів.

3. Залучення учнів до система­тичного читання книг.

4.Індивідуальна робота з чи­тачами.

5. Робота зі збереження біблі­отечного фонду шкільних підручників, акція «Живи, книго!».

6.Робота з періодичною пре­сою.

7. Книжкові виставки. Оформ­лення стендів. Виготовлення пла­катів.

Робота з активом читачів:

1. Залучення в актив бібліотеки учнів з кожного класу.

2.Робота активу бібліотеки з учнями, які заборгували книги.

Обслуговування вчителів:

1.Інформування вчителів про нові надходження літератури (за фахом та за інтересами).

2.Складання списків літератури вчителям - предметникам.

3.Допомога у проведенні виховних заходів.

Кiлькiсть переглядiв: 342