Моніторинг успішності учнів

Моніторинг в освіті деколи досі плутають із контролем. Але це не одне й те саме. Адже контроль — це перевірка результатів задля прийняття управлінських рішень. Натомість моніторинг(від лат monitor — той, що попереджає, наглядає, нагадує) — це збір та аналіз інформації, прогноз динаміки розвитку певних явищ. Отож за моніторингу успішності в школі передбачають:
  • збір інформації про стан успішності учнів
  • прогнозування основних тенденцій
  • розроблення рекомендацій для підвищення успішності

Одним із основних об'єктів моніторингу успішності є учнівська оцінка. Оцінка— це характеристика успіху учня: виражена в балах. Дванадцятибальна система оцінювання стала деякою мірою наступницею п'ятибальної. І за десятирічний досвід упровадження 12-бальної системи оцінювання можна виокремити певні труднощі
Батьки все ще суперечливо сприймають і трактують дванадцятибальне оцінювання
• високий рівень (9-12 балів) сприймають лише позитивно, оскільки зіставляють із традиційною «п'ятіркою»
• початковий рівень (1-3 бали) трактують однозначно як «двійка» за старою системою
• середній (4-6 балів) та достатній (7-9 балів) рівні часто невизначені з-поміж батьків:
- хтось вважає достатній рівень «недостатнім» для своєї дитини- інших задовольняє і середній бал
Оцінки з предмета не враховують позаурочну навчальну діяльності учнів, як-то конкурси та олімпіади


Окрім того, у традиційній системі оцінювання динаміка засвоєння знань та особистісного розвитку за певний проміжок часу не є очевидною. Тому, щоб компенсувати недоліки традиційного оцінювання, заклади освіти впроваджують рейтингові системи, які дають змогу в першу чергу самому учневі оцінити свій розвиток.


\\За матеріалами Ганни Колесової - методиста Славутицького міського методичного центру Київська обл. \\
Кiлькiсть переглядiв: 90